مقالات

عنوانفایلتاریخ
ROMA TEST ١٣٩٦/٧/٦
CAL PROTECTIN ١٣٩٦/٧/٦
H PYLORI ١٣٩٦/٧/٣٠
AMH ١٣٩٦/٧/٣٠
ADA ١٣٩٦/١٠/٢٦
ACE ١٣٩٦/١٠/٢٦
pro BNP ١٣٩٧/٢/٥
WBC Cross Match ١٣٩٧/٢/٥
مقالات علمی1 ١٣٩٨/٧/٢٨
مقالات علمی2 ١٣٩٨/٧/٢٨
avidity IgG ١٣٩٨/١٠/٨
نمونه جواب آزمایش ١٣٩٨/٧/٢٨
corona virus ١٣٩٨/١١/٢٢
corona virus ١٣٩٨/١١/٢٢
تست FOB چیست؟ ١٣٩٩/١/١٧
کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبيولوژي همت می باشد.
طراحی شده توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار