آزمایشات انعقاد خون..................Coagulation


 Fibrinogen

بررسی اختلالات انعقادی و خونریزی دهنده مشکوک به علت ناهنجاری فیبرینوژن (فاکتور I) با منشاء اکتسابی یا ارثی با  تشخیص افزایش یا کاهش غلظت فیبرینوژن در پلاسما می باشد.

D-dimer

آزمونی بسیار حساس برای تأیید انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC) و فیبرینولیز ، بویژه هنگامی که با علائم بالینی و سایر داده های تستهای آزمایشگاهی مرتبط ( شمارش پلاکت، سنجش فیبرینوژن قابل انعقاد و کمپلکس فیبرین مونومر محلول و سنجش های زمان انعقاد نظیر زمان پروترومبین و زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده) همراه باشد.

Lupus Anti Coagulant

این تست جهت تشخیص زمان ترومبوپلاستین ناکامل فعال شده (APTT) و بررسی انعقاد (یک معرف مکانیکی در سیستم انعقادی ) بکار میرود

Protein C,S

این تست به منظور  تشخیص عفونت و ارزیابی پاسخ به درمان آنتی بیوتیکی عفونت های باکتریایی می باشد

Anti Thrombin III

كمك به شناسايي علت مقاومت به هپارين در برخي بيماران تحت هپارين درماني با این تست انجام می شود

PT,PTT

غربالگری تمامیت مسیر داخلی انعقاد (فاکتورهای ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲) و با وسعت کمتر مسیر مشترک (فیبرینوژن و فاکتورهای ۲، ۵ و ۱۰) .

PTTممکن است آنتی کواگولانت‏ های لوپوس را ردیابی کند ولی به عنوان غربالگری نباید استفاده شود چرا که PTT بسته به معرف‏ها ممکن است طولانی بشود یا نشود.

از PTT برای پایش درمان با هپارین، هیرودین یا آرگاتروبان استفاده می‏شود.

Factor 5

این تست برای ارزیابی افرادی که مقاومت به پروتئین C فعال شده می باشد

FDP

آزمونی بسیار حساس برای تأیید انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC) و فیبرینولیز ، بویژه هنگامی که با علائم بالینی و سایر داده های تستهای آزمایشگاهی مرتبط ( شمارش پلاکت، سنجش فیبرینوژن قابل انعقاد و کمپلکس فیبرین مونومر محلول و سنجش های زمان انعقاد نظیر زمان پروترومبین و زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده) همراه باشد

کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبيولوژي همت می باشد.
طراحی شده توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار