آزمایشات مرتبط با داروها.......................Drug


 Digoxin

دیگوکسین یک گلیکوزید قلبی است که در کنترل فیبریلاسیون دهلیزی همراه با پاسخ سریع بطنی و در درمان نارسایی قلبی مورد استفاده قرار می‏گیرد. بطور کلی دیگوکسین علایم نارسایی قلبی و تحمل فعالیت را بهبود می‏بخشد.

Ethosuximide

داروی اتوسوکسیمید ممکن است غلظت آنزیمهای کبدی را افزایش دهد باعث افزایش تعداد ائوزینوفیل و کاهش WBC گرانولوسیت، RBC و پلاکت ها می شود.

Cyclosporine

این تست بررسی سطح خونی دارو جهت سرکوب سیستم ایمنی در افراد گیرنده پیوند می باشد همچنین تنظیم دوز دارو برای بهینه سازی سرکوب سیستم ایمنی و  به حداقل رساندن سمّیت دارو از دیگر کاربرد های این تست می باشد

Phenobarbital

این تست پایش میزان غلظت دارو در درمان بیماران دچار صرع و تشنج و ارزیابی عوارض و مسمومیت دارویی می باشد

Primidone

این تست پایش( مانیتورینگ) سطوح درمانی دارو (TDM) در بیماران دچار تشنج، صرع و یا پارکینسون و  ارزیابی سمیت دارو می باشد

Phenytoin

این تست پایش برای درمان تشنج ها و حملات Tonic/Clonic  اولیه یا ثانویه ژنرالیزه، حملات تشنجی کمپلکس یا قسمتی و صرع است

 

کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبيولوژي همت می باشد.
طراحی شده توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار