ایمنی شناسی.............................Immunology


 A.N.A

این آنتی بادی پروتئینی است که بر ضد مواد داخل هسته سلولها ایجادمی شود .این آزمایش بیشتر در بیماریهای خود ایمنی یا Autoimmune دیده میشود از خصوصیات این آزمایش این است که قبل از بروز علائم بیماری بطور واضح دیده میشود و مثبت میگردد.

ANCA

ANCAS  شامل یک گروهی از آنتی بادیهاست که با آنزیم موجود در سیتوپلاسم نوتروفیل باند می شود .

Anti smooth muscle Ab (ASMA)

این آنتی بادی بر علیه سلول های عضلانی صاف تولید می شود

Anti B2 Glycoprotein IgG,M

اندازه گیری سطح ig می باشد

(Brucella Ab (IgG,M)

با این تست امکان شناسایی آنتی بادی بر علیه هر دو نوع بروسلا  وجود دارد

EBV Ab (IgG,M)

برای کمک به تشخیص مونونوکلئوز (مونو)؛ برای کمک به ارزیابی حساسيت به عفونت EBV؛ برای تمایز بين عفونت EBV و بیماری دیگر با علائم مشابه

Fasciola Hepatica

 فاسیلولا هپاتیکا کرم پهنی از دسته ترماتودهای است که باعث بیماریهای  دیستوماتوز ، فساد کبدی، کپلک می شود

Anti Cardiolipin IgG,M

هدف از انجام این آزمایش شناسایی و تشخیص وجود «۳» گروه از آنتی بادی های علیه کاردیولیپین، یعنی (lgG, lgM, lgA) می باشد.

Anti Centromer Ab IgG

اتو آنتی بادی از کلاس IgG در موارد زير مشاهده می شود:- سندرم CREST در حدود 80% از موارد - اسکلرودرمی در 25-40% از موارد

Anti DNA

تشخيص و تست تأییدیه لوپوس اريتمايوز سيستميك (SLE)  با این تست انجام می شود

Anti Endomesial Ab IgA,G

تست تشخیصی برای بیماری سلیاک و درماتیت هرپتی فرم (DH) می باشد

Anti Gliadin IgA,G

  این تست دارای بالا ترين ارزش تشخيصی در رابطه با بيماری سلياک است

Anti jo- 1 Ab

این آزمایش اندازه گیری مقدار آنتی بادی ضد جو-1 در خون است. برای کمک به تشخیص و مدیریت بیماری های عضلانی است که سیستم ایمنی بدن مانند polymyositis در ارتباط با بیماری های خود ایمنی را تحت تاثیر قرارمی دهد.

Anti Phospholipid IgG,M

این تست سابقه یک و یا بیشتر مرگ و میر دوران بارداری با علت ناشناخته، در جنین با مرفولوژی طبیعی بعد از هفته ۱۰ بارداری  می باشد.

Anti PR3

این تست ارزیابی بیماران مشکوک به وازکولیت سیستمیک بخصوص پلی آنژاتیس میکروسکوپی (microscopic polyangiitis) یا MPA می باشد

Anti RNP Ab

تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک و سایر بیماریهای خود ایمن از قبیل آرتریت روماتوئید، سندرم شوگرن، بیماری مخلوط بافت همبند (MCTD) یا سندرم شارپ، اسکلروز سیستمیک پیشرونده یا اسکلرودرما (PSS)، پلی میوزیت، درماتومیوزیت ، سندرم CREST ( کلسینوز، پدیده رینود، اختلال عملکرد مری، اسکلروداکتیلی، تلانژکتازی)، سیروز و هپاتیت مزمن با استفاده از این تست صورت می گیرد.

(Anti SCL- 70 Ab (Topoisomerase

تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک و سایر بیماریهای خود ایمن از قبیل آرتریت روماتوئید، سندرم شوگرن، بیماری مخلوط بافت همبند (MCTD) یا سندرم شارپ، اسکلروز سیستمیک پیشرونده یا اسکلرودرما (PSS)، پلی میوزیت، درماتومیوزیت ، سندرم CREST ( کلسینوز، پدیده رینود، اختلال عملکرد مری، اسکلروداکتیلی، تلانژکتازی)، سیروز و هپاتیت مزمن.

Anti SSA (Ro) Ab

این تست به منظور كمك به شناسايي علت مقاومت به هپارين در برخي بيماران تحت هپارين درماني می باشد.

Anti SSB (La) Ab

این تست تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک و سایر بیماریهای خود ایمن از قبیل آرتریت روماتوئید، سندرم شوگرن، بیماری مخلوط بافت همبند (MCTD) یا سندرم شارپ، اسکلروز سیستمیک پیشرونده یا اسکلرودرما (PSS)، پلی میوزیت، درماتومیوزیت ، سندرم CREST ( کلسینوز، پدیده رینود، اختلال عملکرد مری، اسکلروداکتیلی، تلانژکتازی)، سیروز و هپاتیت مزمن می باشد

Anti Thyroglobulin Ab

این تست بررسی اختلالات تیروئیدی بویژه تشخيص افتراقي بيماري هاي اتوایمیون تيروئيد از قبيل تيروئيديت هاشيموتو و بیماری گریوز می باشد.

(Antimitochondrial Ab (AMA

این تست برای بررسی بیماری های کبدی با علل ناشناخته است.

(ASCA (IgG,M

تشخیص بیماری التهابی روده (IBD) و  تشخیص افتراقی بین سندروم کرون (CD) از کولیت اولسراتیو (UC) در بیماران IBD از طریق این تست انجام میگیرد.

C1 Inhibitor

این تست کمک به تشخیص بدخیمی و لوپوس اِریتروماتوز سیستمیک (SLE) می کند.

C3,C4,CH50

این آزمایش به عنوان یک آزمایش اولیه برای تشخیص بیمارانی که به طور مکرر دچار عفونت می شوند و احتمالاً فاقد یک یا چند پروتئین سیستم کمپلمان به طور مادرزادی می باشند مفید است.

ccp Ab

این تست ارزیابی بیماران مشکوک به آرتریت روماتوئید (RA) و کمک به تشخیص زودهنگام آن می باشد.

(Chlamydia (IgG,M

از این تست جهت تشخیص عفونت های کلامیدیائی نظیر Urethritis, Adnexitis, Prostatitis, Cervicitis, Salpingitis, reactive Arthritis, atypical Pneumonia, Trachom, Conjunctivitis و   M. Reiter استفاده می شود.

(CMV Ab (IgG,M

تشخیص زود هنگام عفونت ویروسی و اقدام برای درمان به موقع بیماری، پیش بینی وضعیت بیمار و پاسخ به درمان علیه ویروس سایتومگال می باشد

C-peptide

تشخیص افتراقی هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) اندوژن از اگزوژن با استفاده از این تست صورت میگیرد همچنین بررسی عملکرد سلول های بتا در دیابت با استفاده از این تست صورت میگیرد.

P-ANCA

pANCA در رنگ آمیزی سیتوپلاسم نوتروفیل نمایی دو ر هسته ای ایجاد میکند. حدود 60 درصد بیماران پلی آنژیتیس میکروسکوپی (MPA) و گلومرولونفریت هلالی ایدیوپاتیک و 50 درصد بیماران مبتلا به هپاتیت خودایمن ، واسکولیت چرک- استراس pANCA مثبت است.

Rubella IgM,IgG

آزمون غربالگری برای شناسایی آنتی بادیهای سرخجه به منظور تشخیص مصونيت در مقابل سرخجه (ارزیابی سیستم ایمنی)، به ویژه در مورد زنان باردار يا كارمندان خدمات بهداشتي كه با زنان باردار سروكار دارند.

TTG IgG,IgA

این تست، تست تشخیصی برای بیماری سلیاک و درماتیت هرپتی فرم (DH) می باشد.

Listeria

این تست تشخیص لیستریوزیس و کمک به تشخیص مننژیت لیستریایی در افراد دچار نقص سیستم ایمنی می باشد

(FTA Ab (Abs

این تست برای   تشخیص آنتی بادی های اختصاصی ترپونمایی و تشخیص سیفلیس مادرزادی در اطفال بکار می رود

HLA

این تست بمنظور سازگار بودن دهنده عضو پیوندی از جمله مغز استخوان و کلیه با گیرنده پیوند، جهت جلوگیری از پس زدن پیوند و بیماری پیوند بر علیه میزبان (Graft versus host disease) یا GVHDمی باشد

IgG

در تشخیص و پایش منوکلونال گاماپاتی و نقص های سیستم ایمنی هورمورال کاربرد دارد.

IgM

افزایش IgM نشان دهنده عفونت یا التهاب در بدن می باشد.

IgA

افزایش IgA پلی کلونال در بیماری های مزمن کبدی، عفونت های مزمن دستگاه تنفسی، عفونت های دستگاه تناسلی ادراری، بعضی نقض های ایمنی نظیر سندرم ویسکوت آلدریچ، آرتریت روماتوئید و سایر بیماری های روماتوئیدی مشاهده می شود.

Microsomal

بررسی بیماران کبدی با علل ناشناخته و بررسی بیماران مشکوک به هپاتیت خود ایمن با این تست انجام میگرد

LKM-1

بررسی بیماران کبدی با علل ناشناخته و بررسی بیماران مشکوک به هپاتیت خود ایمن با این تست انجام میگرد

TPO

این تست کمک در تشخیص بیماریهای اتوایمیون تیروئید مانند تیروئیدیت هاشیموتو و بیماری گریوز است.

Toxo IgG,IgM

این تست بمنظور تشخیص توکسوپلاسموز حاد یا فعال در بیماران دچار سیستم ایمنی سرکوب شده، زنان باردار و نوزادان می باشد.

HSV1 IgG,IgM

بررسی بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و بیماران دچار ضایعات برجسته در مخاط دهان یا ناحیه تناسلی، که علائمی مشابه عفونتهای هرپسی دارند.

HSV2 IgG,IgM

تشخیص عفونتهای هرپسی حاد اولیه.

کمک به تشخیص عامل عفونتهای اولیه دستگاه تناسلی.

VZV IgG,IgM

تشخیص آزمایشگاهی عفونت ویروس واریسلا زوستر (VZV).

Mycoplasma IgG,IgM

کمک به تشخیص پونومونی و سایر بیماریهای ریوی که مایکوپلاسما پنومونیه عامل آن باشد.

HIV 1,2 Ab

تشخیص و تأیید انواع آنتی بادی های اختصاصی ویروس لنفوم سلول T انسانی (HTLV-I و HTLV-II) و افتراق عفونت   HTLV-I از HTLV-II می باشد.

c1q

این تست تشخیص  کمبود جزء اول کمپلمان و

بررسی بیماران دچار فقدان کمپلمان کل (CH50) نظیر بیماریهای کمپلکس ایمنی می باشد

Anti GBM

بررسی بیماران با هماچوری و پروتئینوری میکروسکوپیک با این تست انجام می شود.

HIV 1,2 Ag

غربالگری و تأیید عفونت HIV1 و HIV2

همچنین غربالگری واحدهای خون برای انتقال خون سالم و ایمن است]

HIV Ab

غربالگری واحدهای خون برای انتقال خون سالم و ایمن می باشد

HIV Ag

جدا کردن و شناسایی نایسریا گنوره آ، تشخیص گنوکوک (عامل سوزاک)  در افراد با علائم کلنیکی لنفوآدنوپاتی ژنیتال، بیماریهای مقاربتی باکتریایی می باشد

HBS Ab

تشخیص عفونت حاد و ابتلا اخیر به ویروس هپاتیت  B می باشد

HBS Ag

تشخیص عفونت حاد و مزمن و ابتلاء به عفونت  ویروس هپاتیت  B است

HCV Ab

تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیت C جهت راهنمایی برای درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن می باشد

(HBC Ab(IgG.IgM

تعیین عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران ناقل این ویروس که تست HBsAg آنها منفی است.

(HAV (IgM,IgG

تشخیص عفونت حاد و ابتلاء اخیر به ویروس هپاتیت A با این تست انجام می شود

HDV

شناسایی بیماران مبتلا به عفونت هپاتیت  D با این تست انجام می شود

Hbe Ab,Ag

تشخیص آلودگی بیماران ناقل ویروس هپاتیت B با این تست انجام می شود

NBT

تست NBT  برای ارزیابی اختلال عملکرد انفجار اکسیداتیو نوتروفیل ها در بیماران مبتلا به بیماری گرانولوماتوز مزمن (CGD)  بکار می رود

CD4

ارزیابی اولیه و  پیگیری جهت  تشخیص نقص های سیستم ایمنی سلولی مانند بیماری نقص ایمنی شدید مرکب (SCID) با این تست انجام می شود

CD8

پایش سلول T به دنبال درمان با سرکوب کننده سیستم ایمنی جهت  پیوند عضو، درمان بیماریهای خود ایمنی، یا سایر شرایط ایمونولوژیکی که در آن درمان بکار رفته است

Anti MCV

تعيین اًتوآنتی بادیهای ضد ویمنتین سیترولینه شده جهش یافته (Anti-MCV)  از کلاس IgG، در تشخیص بیماران آرتریت روماتوئیدی (RA) بویژه در بیماران روماتوئیدی  که روماتوئیدفاکتور آنها منفی می باشد (RF negative sera) بکار می رود. به عبارت دیگر این تست در تشخیص زودهنگام RA و درمان مؤثرتر بر علیه این بیماری مفید می باشد.

Anti ach Receptor

تایید تشخیص بیماری میاستینی گراویس (MG) و MG چشمی است

Anti Insulin Ab

ردیابی موارد تحت بالینی MG در بیماران مبتلا به thymoma (بدخیمی تیموس) یا بیماری پیوند بر علیه میزبان (GVHD) با این تست انجام می شود

 

کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبيولوژي همت می باشد.
طراحی شده توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار