آزمایشات متابولیکی........................Metabolite


 VMA

کاریرد اصلی این آزمایش به منظور بررسی وجود فئوکروموسیتوم در مبتلایان به هیپرتایسون می باشد. مقادیر بالای VMA علاوه بر فئوکروموسیتوم در نوروبلاستوما،گرانولوما، تومورهای کارسینوئید دیده می شود.

Meta , Normetanephrine

تست غربالگری اولیه برای تشخیص احتمالی تومورهای  فئوکروموسایتوما.

تست غربالگری ثانویه برای تشخیص سایر تومورهای نوروژنیک مانند پاراگانگلیوما، نوروبلاستوما و گانگلیونوروبلاستوما که تولید کننده غیر طبیعی کاتکول آمین ها می باشند.

5-HIAA

این تست تشخیص و پایش  تومورهای کارسینوئید روده ای می باشد

 

کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبيولوژي همت می باشد.
طراحی شده توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار